Åbent brev til Borgmesteren

Hermed sendes et åbent brev til Borgmester Anders Gerner Frost. 
Cc. Byrådet.
 
 
Kære Borgmester. 
 
Efter flere artikler i Ugeposten, i sidste og forrige uge, samt beretninger fra anonyme personer (kendt af afsender), er vi dybt bekymret over hvordan man kommer videre herfra. 
 
Der er noget helt galt – og det er med alt tydelighed ikke noget som er opstået henover natten, men har stået på i længere tid. 
 
Dansk Folkeparti er ikke repræsenteret i hverken fagudvalg eller økonomiudvalget, og derfor er vi nød til at sende denne mail til dig som formand for byrådet. 
 
Dansk Folkeparti kræver at hele byrådet får en skriftlig redegørelse omkring det høje sygefravær, samt det dårlige arbejdsmiljø/ arbejdsklima. 
 
Hvilke indsatser iværksættes i forhold til arbejdsmiljøet? 
 
Hvad gøres der ledelsesmæssigt ? 
 
Vil indkaldelse af vikar give merudgifter, eller er dette medregnet i det nuværende budget? 
 

Og i givet fald, hvor meget bliver merudgifterne? 

Brian Lyck Jørgensen (O)
Gruppeformand, Dansk Folkeparti.