Ældreplejen sejler

Nok er nok!
 
Desværre ser vi en pleje der er kørt meget langt ud af det forkerte spor.
Der er langt fra hænder nok til at løse opgaverne, og samtidig formår PlejeGribskov slet ikke at nå i mål med de handleplaner som sættes igang.
 
Hvad er næste plan hr. Borgmester? Du står med det øverste politiske ansvar!
Senest kan man på Netavisen Gribskov læse at frekvensen på besøg til bl.a. rengøring, og vask i en periode sættes yderligere ned.
 
I forvejen har man fra et politisk flertal valgt ikke at ændre denne frekvens (hver 3.uge).
Dansk Folkeparti fremsatte ved sidste års budgetforhandlinger forslag om at ændre frekvens til mindst hver 2.uge.
 
Vi mener at nok er nok, og skal der ske yderligere serviceforringelser på tøjvask og rengøring, så kan flertallet og de konstitueret partier i Gribskov ikke længere være bekendt
at behandle de plejekrævende borgere i Gribskov Kommune på denne måde.
Det er dybt uacceptabelt.