Anden type kystsikring

Stenrev og ålegræs skal erstatte sandfodring

Kære borgere i Gribskov Kommune,” Jeres nuværende borgmester har lige afsat 50 mio. kr. til sandfodring. Det bliver penge, som langsomt skylles væk igen – tilbage i havet. Sandfordring skal gentages igen og igen. En både dyr og dårlig løsning. Samtidig har Borgmesteren med sit flertal sendt en regning til grundejere på 150 mio. kr, til grundejerne i 1.række som skal være med til at betale for sandfodringen”,

udtaler Brian Lyck Jørgensen. ”Vi skal vælge en anden vej”, tilføjer Brian Lyck Jørgensen.

I Halsnæs kommune har en gruppe ildsjæle etableret et formidlingsrev Hunderevet. Find dem og se de flotte videoer på Facebook. Stenrevet ”Hunderevet” blev etableret i december 2020, og allerede nu vrimler det med fisk ved stenrevet under havets overflade. Gribskov kan gøre noget tilsvarende.

”Fra Hundested til Køge Bugt skal der etableres stenrev, både som levesteder til fiskeyngel og som kystsikring. Et stenrev bliver liggende, lige indtil den næste istid kommer. Se, det er en god investering. På og omkring stenrevet kommer lynhurtigt mange fisk og flerårige tangskove. Hele konstruktionen med hård kystsikring med stenrev ude i havet på 3-7 meters dybde nedsætter erosionen af sand fra kysten og sandet suges ikke ud. Det er en rigtig god idé for Region Hovedstaden at arbejde videre med langs Øresunds kyster”, siger Lars Vestergaard, DF.

Havmiljøet i Øresund skal have større opmærksomhed. Der kan bindes store mængder CO2 og næringsstoffer i havet. Øresund har en fantastisk mulighed for at blive en havnationalpark, og derfor skal vi lave hård kystsikring med stenrev for at beskytte kysten, samtidig med at vi skaber levesteder for livet i havet.

”Jeg vil fortsætte med at arbejde for stenrev og hård kystsikring i Gribskov Kommune. Det er det mest bæredygtige at gøre, godt for økonomien, biologien og havmiljøet – og tilmed for både fritidslivet og turismen”, understreger Brian Lyck Jørgensen, DF.

Stenrev og ålegræsbanker er en utrolig effektiv måde at holde vandet fri for frie næringsstoffer, da flerårige alger og tang binder næringsstofferne, og giver levesteder til fiskeyngel. Der har været cirka 55 km2 stenrev i Danmark. I dag er der 2 km2 tilbage. Stenene i alle størrelser er fisket op og brugt til byggeri. Enestående levesteder for havets biodiversitet skal nu genskabes.

Politikerne skal stille nye, stærkere og mere bæredygtige krav. Det vil både Brian Lyck Jørgensen og Lars Vestergaard arbejde for. Det giver mere natur, flere fisk og bedre naturoplevelser – og binder store mængder CO2. Det vil vi som kandidater for Dansk Folkeparti til byrådet i Gribskov Kommune og til Regionsrådet i Region Hovedstaden arbejde for. Vil I med?

Brian Lyck Jørgensen
Spidskandidat til Byrådet i Gribskov Kommune for Dansk Folkeparti

Lars Vestergaard
Kandidat til Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti