Brian Lyck Jørgensen

39 år gammel, bor til daglig i Helsinge.
Jeg er privat ansat i en lokal virksomhed i Helsinge.

Valgt i 2013, genvalt i 2017

Fokus områder:

  • Social & Ældreområdet
  • Økonomi & Erhverv 
  • Natur & Miljø / Tekniske område

Gribskov i økonomisk balance 

Der skal skabes et Gribskov i balance, hvor driftsudgifterne til ligegyldige projekter standses. Kommunens økonomi er presset, driftsudgifterne er stadig for høje og sammen med de store optagelser af lån, presser dette den samlede økonomi i Gribskov. 


Social & Ældre

Vi har meget at takke de ældre generationer for. Det er dem, der gennem hårdt arbejde har gjort det danske samfund til et af verdens bedste. Derfor fortjener denne generation også en værdig pleje.

Ældreområdet skal ikke tvinges i knæ grundet økonomi, der skal tilføres flere midler og samtidig skal de mange besparelser, som har ramt ældreområdet rulles tilbage og på sigt forbedres.

At være ansat i Gribskovs ældrepleje skal være attraktivt, det sker ved et godt arbejdsmiljø samt inddragelse af medarbejdere i beslutninger.

En stabil og god ledelse – det giver gode og velfungerende medarbejdere.


Natur & Miljø 

Naturen i Gribskov skal vi passe på, det gælder både på land og i vand.

Det kystnære havmiljø skal prioriteres højt, samtidig skal kystbeskyttelses projektet “Nordkystens Fremtid” ikke kun bestå af sandfodring, men også kystnære stenrev skal indtænkes i projektet. Ud med eksterne konsulenter, ind med erfaring og viden fra de lokale kystsikringslag. 

Jeg vil arbejde for at fremme etablering af solceller, sol/jordvarme og at der ved kommende boligbyggerier tænkes i solceller og lodret jordvarme eller andre energikilder. Fjernvarme skal fortsat være den primære opvarmning i de større bynære områder.

Jeg ønsker ikke vindmøller på land, disse skal placeres i havet, hvor de ikke udgør nogen hindring for bl.a. erhvervsfiskeriet.


Unge & Idræt 

I Gribskov kommune er der mange idrætstilbud. Der er et stærkt sammenhold blandt de mange frivillige. Det skal anerkendes og derfor skal det kommende byråd fortsat støtte projekter som målretter sig inden for idrætsområdet, hvor særligt bredde idrætten skal være det primære fokus.

På børn og unge området vil jeg arbejde for at naturen bliver brugt mere i undervisningen, samt at fastholde de nuværende skoler.

Der skal ikke tages religiøse hensyn på kommunens skoler eller institutioner. 

De sidste 10 år er der etableret flere kunstgræsbaner, disse står på et tidspunkt for en udskiftning, derfor skal udskiftninger indgå i de kommende års anlægsbudgetter. 


Erhverv & Økonomi  

Brug af eksterne konsulenter skal minimeres og jeg vil styrke byggesagsområdet, som skal prioriteres højt. Desuden skal der etableres et iværksætterhus. Dialogen med erhvervsforeningerne skal genoptages, generelt skal der skabes en positiv ånd mellem erhvervslivet og det politiske niveau.