Anden type kystsikring

30. september 2021 DF-Gribskov 0

Stenrev og ålegræs skal erstatte sandfodring Kære borgere i Gribskov Kommune,” Jeres nuværende borgmester har lige afsat 50 mio. kr. til sandfodring. Det bliver penge, […]