Dannebrog i Gribskov Byråd

Dannebrog i Gribskov Byråd

Dansk Folkeparti anmodede tilbage i april måned, om et punkt på dagorden i byrådet.

Dansk Folkeparti fremsatte forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i Byrådssalen i Gribskov Kommune.

Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Dannebrog er symbolet på frihed og demokrati, og demokrati er lige netop, hvad vi udøver i Byrådssalen.

I Byrådssalen kommer udover politikere og embedsfolk også mange borgere, bl.a. holdes grundlovceremonierne der.

Denne sag gav en del diskutioner i salen, nogle partier på venstrefløjen ønskede absolut ikke flaget, og der var langt fra enighed.

Sagen endte med at borgmesteren fra lokallisten arbejder videre med udsmykning af byrådssalen.

Her 6 måneder senere, står der nu en rigtig flot dannebrogsfane i byrådssalen i Gribskov Kommune. 

Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen og lokalbestyrelsen i Dansk Folkeparti Gribskov, er stolte over at Dannebrog nu har fået plads i byrådssalen, men faktisk burde det være helt naturligt at flaget er at finde i samtlige 98 kommuners byrådssale.