Dansk Folkeparti med i Budgetforlig 2023-2026

Dansk Folkeparti har valgt at indgå aftale om budget 2023-26, efter nogle hårde forhandlinger er det lykkedes med en aftale som vi kan se os selv i.

Det er aldrig nemt at skulle være mange med om bordet, men vi står i en situation hvor aftalen mellem KL og regeringen ikke hjælper Gribskov Kommune, samtidig har vi en udligningsordning som sender penge ud af kassen hvert år.

Der er flere ændringer i forhold til borgmesterens oplæg som vi er godt tilfredse med, herunder at sommerudflugten bibeholdes, men nu ligger via centerrådet.

Frekvensen på rengøring i eget hjem ændres fra hver 3.uge til hver 14.dag, netop dette var vigtigt for Dansk Folkeparti at få ændret.

Forslået takststigning på egenbetaling til kørsel er fjernet, desuden så fortsætter mulighed for fripas til selvtræning.

I en tid hvor der skal findes penge, så er vi godt tilfredse med at der sker en reduktion i tilskuddet til Munkeruphus, samtidig har Gribskov kommune ikke formået at tiltrække og fastholde events – derfor ser vi i Dansk Folkeparti ikke grundlag for at opretholde en stilling som Erhvervs og turistkoordinator, denne fjernes i budgetaftalen.

På børneområdet fastholder vi den skolestruktur vi kender fra i dag, dog bruger vi fortsat mange penge på at drive skoler i Gribskov Kommune, men det kendetegner netop lokalsamfundene at der er skoler lokalt.

På befordring og kollektivtrafik ønskede vi at fastholde både Flextrafik og ikke skære i de busruter vi kender i dag. Den kollektive trafik er en ligeså vigtig del for at kunne komme rundt i kommunen.

Der afsættes penge til ålaug, vi ved at mange frivillige gør et stort stykke arbejde i at opretholde gode og sunde å’er og vandløb, bl.a. Gribskov Vandløbslaug og ikke mindst Esrum Ålaug, derfor afsættes der en pulje på 125.000 om året som kan søges.

På anlægsdelen er vi ligeledes godt tilfredse, den helt store knast for Dansk Folkeparti var sandfodringsprojektet ”Nordkystens Fremtid”, som nu er skåret helt ind til benet, der bruges i de næste 3 år kun økonomi til lønninger, samtidig med er der fjernet ca. 25 mio. fra projektet.

Kystnært stenrev etableres i 2024. Netop Stenrev ønsker vi i Dansk Folkeparti at forsøge os med, det er en type af kystsikring som ikke rigtig har været afprøvet tidligere, dette sættes nu i gang.

Efter hjemtagelse af beredskabet har vi oplevet at de ansatte gør et stort stykke arbejde på vores 2 brandstationer, det anerkender vi, samtidig med at arbejdsmiljøet skal være i top. Med ”Ren Brandmand” sikre vi en mobil omklædnings facilitet hos Gribskov Beredskab.


Dansk Folkeparti, Gribskov