Dansk Folkeparti ønsker svar fra ministeren.

Dansk Folkeparti i Gribskov har i weekenden rettet henvendelse til vores fiskeriordfører, René Christensen angående de mulige problemer som erhvervsfiskerne i Gilleleje står over for.

Det handler om den havvindmøllepark som er vedtaget placeret nordvest for Gilleleje, samt de nedgravede kabler fra havvindmølleparken som skal i land ved Gilbjerg Hoved.

Det er her problemet opstår, at der ikke må fiskes med bundslæbende redskaber tættere på, end 200 meter på hver side.

Dette kan ændres hvis kablerne graves længere ned i havbunden.

Vi er bekymret for Gilleleje Havn, og ikke mindst for det fiskerierhverv der er tilbage.

Derfor hjælper det ikke at lukke flere områder i Kattegat for de danske erhvervsfiskere.

René Christensen vil nu tage sagen op med ministeren.

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti, Gribskov.