Det er en ommer!

Placering af havvindmøller lige midt i Gilleleje fiskernes sejlrute.

Energistyrelsen er ansvarlig for udpegning af området, men der må findes en anden placering.

I Dansk Folkeparti ønsker vi at passe på de sidste erhvervsfiskere og den aktive fiskerihavn i Gilleleje, de skal ikke lukke pga placeringen af havvindmøller.

Jeg håber der er opbakning fra hele Klima, Teknik og Miljø udvalget.

Desuden ser jeg frem til at sagen også vil komme for byrådet, således alle partier har mulighed for at komme med bemærkninger til styrelsen.