Kommuneplan 2021-33

Kommuneplan 2021-33

Hos Dansk Folkeparti vil vi gerne starte med at takke for de mange høringssvar til denne kommuneplan, det skal ikke være nogen hemmelighed at der er noget som optager borgerne mere end andet.

En større debat omkring Ramløse Øst, her stillede Dansk Folkeparti et ændringsforslag i udarbejdelsen af lokalplan forslag den 16 marts 2021 følgende:

1. At der maks. kan bygges i 1.5 plan (8.5m), som beskrevet i den nuværende kommuneplan 2013-2025.

For: O (1)

Imod: A, B, NG, Ø, Morten Jørgensen (7)

Undlod: V (3)

Den 18 maj i Udvikling by & land, var hele udvalget pludselig enige om forslaget fra Dansk Folkeparti, da hele udvalget nu tilkendegav følgende:

at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der kun kan bygges op til 1½ plan i Ramløse Øst – boligramme 7.B.09 og boligramme 7.B.10.

Et andet stort debatemne er i særdeleshed centerafgrænsningen i Gilleleje, nogle mener meget fast, at man bør følge den centerafgræsning som vedtaget i strategiskplan Gilleleje fra 2017.

Nu er det ret sjovt at se det forslået centerområde i strategisk plan Gilleleje, her er havnevej ikke med, og ej heller Gilleleje Havn. Så det flertal der måske og formentligt om lidt vil vedtage denne kommuneplan har jo IKKE fulgt denne strategiske plan fra 2017.

Jeg kan se at der i Økonomiudvalget blev fremsat forslag om almene boliger på området ved bøgebakken. Det får mig til igen at kigge på den strategiske plan fra 2017, her står følgende:

 

”3. SYD FOR BØGEBAKKEN OG AREAL VED HALLEN:

Området tænkes at indgå i den grønne velkomstport. Området kan rumme parkeringspladser, der indarbejdes i den grønne struktur. I den forbindelse er det vigtigt at tage højde for vandafledning. Området skal indrettes fleksibelt, så det også kan rumme events”

Der står altså ikke så meget som et ord om boliger som socialdemokratiet foreslår.  Og skulle det ende med den socialdemokratiske tankegang om billige almene boliger, så må man tro om igen. Sådanne boliger vil ikke være for hverken den ufaglærte, en lagermedarbejder, kassemedarbejderen, eller en butiksassistent.

Hvis det politiske flertal har tænkt sig at holde sig til den centerafgrænsning som forslået i strategisk plan for Gilleleje 2017, vil Dansk Folkeparti gerne be’ om at i fortæller det nu, ellers er det jo blot spil af tid at skulle prøve at søge et kompromis.

Når man kigger lidt tilbage, vil nogle måske kunne huske at på udvalgsmødet i februar måned, valgte udvalget at vejudlæg ved Mårum skulle fastholdes. Nu skal det pludselig ud.

I øvrigt så ønsker Dansk Folkeparti at fremsætte de samme ændringsforslag, som også blev fremsat på udvalgsmødet.