Dialog med Erhvervslivet

Situationen med nedlukning er ved at være alvorlig – så alvorlig, at jeg er bekymret for om alle butikker åbner op igen når situationen med Covid gør det muligt. Derfor skal vi som fagudvalg i dialog med Erhvervslivet i Gribskov Kommune. Hvad kan vi som kommune gøre?

Det kunne være med aktiviteter i handelsbyerne, meget mere fokus på at handle lokalt, herunder også annoncer i de lokale medier. Det har aldrig været mere vigtigt end nu og ved genåbningen at der handles lokalt.

Dansk Folkeparti kommer med et forslag, som vi ønsker at drøfte på førstkommende møde i Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi Udvalget. Derfor skal vi hurtigt indbyde til et online møde med erhvervsforeningerne. Ideen er at, de skal komme med ideer til det politiske udvalg, som kan tages med på udvalgsmødet i marts måned.

Udover butikker og erhvervsforeningerne, skal også nogle af de frivillige foreninger tages med på råd, det kunne være foreningen ”Danmarks Bedste Børneby”, som sidste år igangsatte initiativer i Helsinge.

Dansk Folkeparti ser frem til udvalgsformanden, sammen med forvaltningen indkalder til online møder og derigennem involverer det lokale erhvervsliv og derved endelig får mere fokus på netop dette.