Forslag til ny kommuneplan 2021-33

pressemeddelelse.

I dag sendes forslag til ny kommuneplan i høring. Kommuneplanen indeholder mange spændende forslag og fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Betina Sølvers side er vi glade for nogle af de tilretninger, som udvalget har lavet efter forhøringen.

Efter en lang debat i Byrådssalen stod det dog klart, at vi ikke kan stemme for udkastet, som det ligger på baggrund af de høringssvar, som er modtaget i forbindelse med forhøringen.

Derfor stillede vi følgende ændringsforslag:

Området omkring havnen i Gilleleje udgår af centerafgrænsningen. Planforholdene på havnen fastholdes, som de er.
Centerområdet i Gilleleje fastholdes uændret.
Matrikelnummer 7C Ramløse by udgår.
Det kunne vi desværre ikke opnå flertal for, så derfor kommer kommuneplanen nu i høring uden ovenstående ændringsforslag.

Vi ser frem til at læse borgernes høringssvar.

Trine Egetved
Det Konservative Folkeparti

Brian Lyck Jørgensen
Dansk Folkeparti

Betina Sølver
Løsgænger