Flere stenrev i Danmark

Flere stenrev i Danmark.

Dansk Folkepartis forslag på dagsordenen i Folketinget idag.
Der er stor opbakning til DFs forslag om flere stenrev i Danske Farvande
😊👍🇩🇰
Forslaget lyder således:
“Forslaget skal sikre, at regeringen genetablerer gamle stenrev og etablerer flere nye stenrev i de danske farvande, og at bevillingen til stenrev videreføres på finansloven med 9,2 mio. kr. årligt for finansårene 2021-2023.
Stenrev gavner den maritime biodiversitet, men stenrev kan også give oplevelser ved dykning eller snorkling samt beskytte mod kysterosion og tilsanding, hvis de er etableret rigtigt.

Forslagsstillerne ønsker med forslaget at sætte mere fokus på etablering og genetablering af stenrev i det omfang, det giver mening.”