Gode møder med Erhvervsforeningerne

I Dansk Folkeparti er vi glade for at der nu er afholdt møder med alle kommunens Erhvervsforeninger, det var noget af det som vi gik til valg på i efteråret 2021.

På møderne blev der diskuteret erhvervsvenlighed, bymidte, renhold, plangrundlag. Desuden kom der et hav af gode ideer på bordet.

Det var Planudvalget samt Klima, Teknik og Miljøudvalget som tog initiativ til disse møder i starten af 2022.

Som følge af budgetplanlægningen og de udfordringer som alle landets kommuner står over for, kan alle ideer og ønsker ikke opfyldes, men der er absolut kommet brugbare ting på bordet, der kan og skal arbejdes videre med.

Et af de områder jeg hurtigt vil tage fat omkring er renhold i bymidten, derfor vil jeg foreslå at der tages kontakt til alle erhvervsdrivende i vores 3 større byer, nemlig Græsted, Gilleleje og Helsinge, dette vil ske på udvalgsmødet i august måned, hvor jeg har sat en sag på dagsordnen omkring renhold og vedligehold af de grønne områder.

Herefter bliver vi nødt til i budgetforhandlingerne også at drøfte økonomien, samt hvordan vores turistbyer langs nordkysten skal renholdes i fremtiden.


Brian Lyck Jørgensen
Dansk Folkeparti, Gribskov.