Handskemagerbroen skal genopføres

Handskemagerbroen skal genopføres!
 
Dansk Folkeparti vil i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien kræve at der allerede i 2022 afsættes midler til genopførelse af Handskemagerbroen i Dronningmølle.
 

Det er vigtigt at gående og cykelister forsat har mulighed for at bruge denne rute, der skal være et sammenhæng når vi snakker gå og cykelruter. Så hjælper det ikke vi afskære nogle ruter på denne måde.

Vi har allerede igangsat nye cykelstier rundt i Gribskov Kommune, og derfor må ruterne ikke afskæres. Løsningen er meget simpel, enten tages midlerne fra den pulje som alle afsat til cykel og gåstier, eller også findes der et nyt beløb på anlægsbudgettet specifikt til denne bro.