Henrik Hedelund

Henrik Hedelund

Bor til daglig i Kagerup.

Stiller op til kommunevalget for første gang.


Fokus områder:

  • Tekniske område
  • Infrastruktur
  • Social & Ældreområdet

Social & ældre

Mere fokus på velfærden i Gribskov, hvor de tidligere besparelser på bl.a. ældreområdet skal rulles tilbage.
Samtidig skal der sikres gode vilkår for plejepersonalet, hvor arbejdsmiljø og klima sikre en god og effektiv arbejdsplads. 


Infrastruktur
At de nuværende busruter ikke fjernes, i Gribskov kommune er det en nødvendighed at der ikke spares på den kollektive trafik. 

Vedligeholdelse af vejnettet skal fortsat prioriteres i de kommende budgetter. Bosætning & Erhverv

Gribskov skal være en attraktiv kommune at flytte til og blive boende i.

Men også det at blive ældre i Gribskov kommune skal være en glæde.

Bymidterne trænger til fornyelse, det gælder særligt Helsinge, hvor der er brug for nytænkning i forhold til Helsinges gågade og manglende faciliteter.

Mindre erhverv ikke tvinges ind i industriområder, men kan forblive i lokalsamfundene, derved kan ældre landbrugsejendomme omdannes i stedet for at nedrives

Byudvikling sker i samspil med lokalbefolkningen.