Konstitueringen på plads

Konstituering er nu på plads

 

Dansk Folkepartis genvalgte byrådsmedlem, Brian Lyck Jørgensen fik plads i Økonomiudvalget, Planudvalget, samt indstillet som formand for Klima, Teknik og Miljø udvalget.

 

Desuden fik Dansk Folkeparti pladser i følgende råd/nævn:

Grundvandsrådet

(Brian Lyck Jørgensen)

Trafikselskabet Movia

(Brian Lyck Jørgensen)

2 pladser i Beredskabskommisionen

(Brian Lyck Jørgensen og Michael Rerup)

Hegnsynet
(Michael Rerup)
 
Helsinge Fjernvarmes bestyrelse
(Henrik Hedelund)
 
LAG/FLAG – Gribskov/Halsnæs
(Michael Rerup)

Grundlisteudvalget
(Henrik Hedelund)

Helsinge Hallernes Bestyrelse
(Anja Schlie)