Måske SF skulle kigge på sig selv?


Svar til SF:


På seneste møde i “Klima, Teknik og Miljøudvalget” i Gribskov Kommune stemte et stort flertal for at en bygning fra 1960erne kan nedrives og opføres i stil med de øvrige bygninger i landsbyen Søborg. En 60er bolig, som selv ifølge ejer ikke er bedre end at nedrive og opføre i ny klassisk stil.

Efter en besigtigelse på ejendommen, samt et kig på hvordan de øvrige huse i området er opført, så er det vores klare opfattelse at denne byggesag tåler at blive fremmet – netop for helheden i Søborg.

Vi er kede af den måde som SF udstiller Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti på. Faktisk ønsker vi en helhed i områderne med bevarende lokalplaner, præcis som vi også gjorde i Gilleleje, hvor områdes karakter ikke skal brydes, hvilket det jo netop ikke kommer til at ske i Søborg – modsat sagen i Gilleleje.

Det ville være dejligt hvis også SF ønskede en helhed i de bevarende lokalplaner og ikke sætter hele Gillelejes udtryk på spil.

I øvrigt vil vi gerne takke både Nytgribskov, Socialdemokratiet og Venstre for at bakke om omkring muligheden for en ny ejendom på Kongsgaden 14 i Søborg.

 

Lars Nielsen, Det Konservative Folkeparti (C)
Brian Lyck Jørgensen, Dansk Folkeparti (O)