Michael Rerup

59 år gammel, og bosat i Vejby

Selvstændig entreprenør.

 

Fokus områder:

  • Social & Ældreområdet
  • Tekniske område
  • Erhverv & Beskæftigelse

Ældreplejen styrkes, herunder at frekvensen for tøjvask, rengøring og bad til de ældre hæves.

Det kommunale tilskud til Munkeruphus nedsættes væsentligt

Der skal laves forsøg med kystnære stenrev og alternativ kystbeskyttelse

Tinghuset omdannes til iværksætterhus samt til udlejning af mødefaciliteter blandt allerede etablerede virksomheder

Jobcenteret sørger for at arbejdssøgende hjælpes og ikke blot bliver en ”syltekrukke”

Undersøge mulighederne for ungdomsboliger

Gælden i Gribskov kommune skal ikke forøges ved at optage yderligere lån