Nej til sortering i 10 fraktioner

Nej til sortering i 10 fraktioner.
Regeringen og et stort flertal i Folketinget, har tilbage i juni vedtaget at der skal sorteres i mindst 10 fraktioner. Tiden er knap, og vi mener det er alt for hurtigt disse tiltag sættes i værk. Kommunerne burde ha’ mindst én byrådsperiode til at få implementeret dette, både i forhold den økonomiske del, men også hele omstillingen, bl.a. hos boligselskaberne i kommunen, der er mange steder etableret den såkaldt ”Molok” ordning, som er nedgravet affaldskuber, disse er etableret for under 5 år siden. Nu kan boligselskaberne gå i tænkeboks, over hvordan affaldspladserne nu skal indrettes? Det vil samtidig være en omkostelig affære, hvor udgiften til dette pålægges direkte til lejerne.

Samtidig kan vi læse i sagsfremstillingen at der bliver en betydelig udgift til at indføre ordningen, og hos Dansk Folkeparti er vi ikke indstillet på ekstra opkrævninger hos borgerne.
På pind 10, hvor vi undlod at stemme i udvalget, ønskes at undersøge muligheden for optisk sortering, det lyder fint, men det har vi hørt på siden 2016, hvor vi har undersøgt et evt. muligt samarbejde med nabo kommuner, det er bare ikke en vej at gå, da vi er en del af vestforbrændingen.

Hos Dansk Folkeparti tror vi ikke på at optisk sortering er løsningen, og slet ikke når forbrændingsanlæg i dag slet ikke har affald nok. Kig mod Køge, her kommer det ene skib efter det andet med affald, vel og mærket importeret affald, netop fordi affaldsmængderne er for små.

Vi ønsker Gribskovs borgere held og lykke med at nu skulle sortere i 10 fraktioner, men det bliver uden Dansk Folkepartis stemme.