Øget sortering giver skattestigninger

Det er virkelig positivt, at mange kommuner har sat initiativer i gang, så danskerne i højere grad kan sortere deres affald. Det er oplagt at sortere papir, metal, glas, madaffald, og plastik.

Men somme tider bliver danskerne til grin for alt deres besvær. Det sker, når befolkningen får stillet noget i udsigt, men ender med noget helt andet.

Her snakker vi om skattestigninger, kig bare lidt rundt på vores nabokommuner, eksempelvis i Hillerød, hvor det koster over 4166 kr. om året.Nu kommer turen til Gribskov, og de øvrige af landets kommuner – her kan man se frem til 4 store affaldsbeholdere stående, og hvad med boligselskaberne hvor mange i dag allerede har løsninger med affaldssortering hvor der sorteres i 3-4 fraktioner – mange af selskaberne har etableret denne løsning for 3-5 år siden, og nu må lejerne i selskaberne blot se til, at yderligere udgifter vil blive pålagt i form af husleje stigninger pga. øget affaldssortering.

Som om det ikke er nok, så rammes også pensionisterne, hvordan skal de kunne betale det ekstra gebyr? Er det ved at folkepensionen hæves tilsvarende?

Når nu der skal sorteres i langt flere fraktioner end i dag, er det på sin plads at kigge lidt på hvordan det gøres i andre kommuner. Et kig på Vordingborg, hvor TV2 Øst kunne afdække, at borgernes sorterede affald blev blandet sammen i én stor pærevælling – og med en sådan dokumentation kan det virke svært at få danskerne til at sortere mere.

Tidligere har også TV2 kunne fortælle, at en del af det plastaffald, som vi bruger tid og kræfter på at få sorteret, er blevet dumpet i Malaysia!

En anden del af det danske affald brændes under ukontrollerede forhold i Indonesien.

Ifølge TV2 ender den danske plastik i lande som Indonesien og Malaysia, fordi vi eksporterer den plastik, vi ikke kan bruge, videre til Tyskland. Problemet opstår så, når Tyskland eksporterer plastikken videre og det til sidst – via en masse mellemmænd – ender i de pågældende lande og dumpes til skade for miljø og klima.

Så var det da meget bedre, at den danske plastik var blevet brændt af i Danmark.

Danskerne vil jo ikke gøre en kæmpe indsats for miljø og klima for så i virkeligheden at ende med at bruge lande som Malaysia og Indonesien som losseplads for vores affald. Det holder virkelig ikke!

Det er jo lidt dumt at sortere sit plastikaffald, hvis det alligevel ender i en stor bunke i Malaysia, og sådan kunne vi blive ved.