Opbremsning i kommunens økonomi

Økonomiudvalget valgte på mødet den 29. august at vedtage en række af de forslag, som administrationen havde fremlagt om tilbageholdende tiltag, som midlertidigt kan bremses eller udsættes i 2022.

Baggrunden er, at Økonomiudvalget har bedt administrationen udfærdige og kvalificere de forskellige muligheder for at nedbringe udgiftsniveauet i 2022. Det sker, efter at man på 2. budgetopfølgning før sommerferien blev præsenteret for et forventet merforbrug. Administrationen har siden arbejdet på en yderligere præcisering frem mod budgetopfølgning 3, og i den forbindelse en vifte af modgående foranstaltninger, som er tiltag, der kan nedbringe forbruget i 2022. Det foreløbige resultat af arbejdet med at kvalificere prognosen til årets 3. budgetopfølgning viser, at der uden yderligere ændringer til budgettet samt det vedtagne serviceniveau kan forventes et merforbrug mellem 20 og 25 mio. kr.

Desværre har det været nødvendigt at lave opbremsninger for resten af 2022.
Dansk Folkeparti er ikke en del af det nuværende budget som blev vedtaget i 2021, lige før kommunevalget.

Efter valget forsøgte Dansk Folkeparti at få genåbnet dele af budgettet – dog uden held.