Røgslør i forbindelse med ændringsforslag

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkepartis ønske om at få belyst mulighederne i evt ekstern bistand vedr Grønnelysagen endte med et ændringsforslag fra A, B, F, NG og V.
For os i Dansk Folkeparti vidner det blot om et røgslør for ikke at ville til bunds i sagen.

Et temamøde om byfornyelsesloven/byggeloven er bare ikke godt nok, og det afdækker netop ikke problemerne og ekstern juridisk bistand.

Dette er blot en syltekrukke!