En rystende oplevelse

Sikke en rystende oplevelse

Det er helt uacceptabelt den måde familien er blev behandlet på, eller mangel på samme.
Hvordan kan sådan noget foregå i dagens Danmark? Vi ønsker nu en redegørelse for hvordan det kan ske at hjælpen ikke kommer?

Dansk Folkeparti vil derfor kræve en redegørelse fra forvaltningen omkring denne sag. Den kan og skal ikke bortforklares!

Dansk Folkeparti gjorde allerede opmærksom på ved sidste budgetlægning at der skal tilføres midler til netop ældreplejen, dette blev afvist af A, B, NG, V og Ø.
Hos Dansk Folkeparti forsætter kampen for en bedre ældrepleje.