Skal fiskeriet i Gilleleje dræbes af havvindmøller?

Skal fiskeriet i Gilleleje dræbes af havvindmøller?

Erhvervsfiskeriet er presset, derfor skal der ikke længere stilles flere forhindringer i vejen for dette erhverv. Udsigten til nye havvindmøller ved Hesselø i Kattegat hjælper ikke fiskerierhvervet, længere sejltider til fiskepladserne vil skabe nye problemer. Dertil kommer kabellægning fra havvindmøllerne og til Gilleleje, her vil det i fremtiden blive forbudt at fiske med redskaber tæt på kablerne.

Derfor tog Dansk Folkeparti tidligere på året initiativ på udvalgsmødet i Udvikling by & land til at skærpe høringssvaret til ministeriet om udsigten til eventuelle nye havvindmøller ved Hesselø.

Dansk Folkeparti tog efterfølgende kontakt til vores folkevalgte på Christiansborg om netop dette problem, hvorefter spørgsmål blev stilet til ministeren, hvis svar ikke var særlig positivt.