Smidt ud af forhandlinger

Dansk Folkeparti smidt ud af budgetforhandlingerne 

Dansk Folkeparti fik aldrig muligheden for at komme tilbage til budgetforhandlingerne efter onsdagens møde. Med andre ord, blev vi smidt ud af forhandlingerne.

Vi fremlagde vores ønsker for de øvrige partier, med en finansieret plan på driften. I vores budgetoplæg, var der tale om en 100% tilbagerulning af besparelserne på ældreområdet, i alt ca. 8,3 mio. Mens budgetpartierne kun har tilbageført 5 mio.

Vi ønskede at give tilskud til bl.a. Esrum Ålaug, der står foran nogle meget store udfordringer, samt økonomi til et iværksætterhus i dele af Tinghuset. Finansieringen skulle komme fra omstruktureringer i administrationen og på kommunens jobcenter, samt nedsættelse af det voldsomme tilskud til Munkeruphus.

På anlægssiden ville Dansk Folkeparti holde fast i forsøg med de kystnære stenrev og alternativ kystsikring. Samtidig ønskede vi, at få sat en stopper for sandfodringsprojektet “Nordkystens Fremtid”. Vi må blot konstatere, at det maritime liv er total overset i dette budget og nu fjerner man så de sidste rester af de små tilbageværende stenrev langs kysten.

Nyt museum i Gilleleje har flertallet også valgt at arbejde videre med. I Dansk Folkeparti havde vi hellere set, at trafikløsningerne i Gilleleje var løst, samt flere parkeringspladser.


DF Gribskov.