Stop opslidende forløb med arbejdsprøvninger

Mulige førtidspensionister må ikke presses igennem et langt, udsigtsløst og opslidende forløb med arbejdsprøvninger, revalideringer mv. Dette kan yderligere undergrave den i forvejen sårbare sociale og fysiske situation. Fleksibiliteten og hensynet til mennesket skal sættes i højsædet.

Skulle der på et senere tidspunkt opstå mulighed for, at den pågældende på trods af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for og lyst til at udnytte sin arbejdsevne, skal det sikres, at dette kan lade sig gøre. Dansk Folkeparti ønsker et rummeligt arbejdsmarked, således at personer med nedsat arbejdsevne, ved hjælp af de nødvendige støtteforanstaltninger og hjælpemidler kan klare et fleksjob eller andre former for jobtilbud, og dermed kan blive helt eller delvis selvforsørgende. Men det skal ske uden pres fra de kommunale sagsbehandlere.