Stor tilslutning til møde om Kystsikring

Mandag aften blev der afholdt tema-aften om Kystsikring hos Øresundsakvariet i Helsingør.

Det var stor tilslutning og de fremmødte kunne se oplæg fra Hunderevet, RentØresund, Akvariechef Jens P. Jeppesen, samt Jon C. Svendsen fra DTU Aqua. 

Det er tydeligt at se hvordan havet, særligt det kystnære havmiljø lider alvorligt, der er mangle på bl.a. Ålegræs, Stenformationer (Mindre stenrev) og ikke mindst et stod for udledning af urenset spildevand – som allerede nu kan ses tydeligt ved Helsingør og Gilleleje. 

En stor tak til alle fremmødte, pressen og ikke mindst de 4 oplægsholdere.