Svar til Allan Nielsen – Musik i Lejet

Dansk Folkeparti har gennem flere år ville evaluere musik festivalen i uge29, vi har rejst spørgsmål om deltagerantal, støjniveau, evt. flytning af festivalen til august måned.

Dette blev afvist på et udvalgsmøde tilbage i 2019, kun Det Konservative Folkeparti støttede Dansk Folkeparti. Derfor tolker vi det som at de øvrige partier ikke ønsker at evaluere eller debattere ændringer for Musik i Lejet og uge 29 i Tisvilde.

I Dansk Folkeparti ønsker vi en grundig evaluering af alle forhold omkring MIL (Musik i Lejet) og generelt hele uge 29, samt hvordan vi fremadrettet udsteder tilladelser. Det gælder også de trafikale forhold i byen – herunder lukning af veje.

Vi vil stadig foreslå at de erhvervsdrivende deltager i et møde omkring deres syn på en flytning af festivalen til august måned – samt deres input til hvad der kan gøres fremadrettet.

Men jeg syntes måske at Allen Nielsen skulle spørge de partier som nedstemte
Dansk Folkeparti i denne evaluering tilbage i 2019, hvad deres argument var for at gøre dette?