Trafik og Natur i Gribskov

Vi vil arbejde for en samlet trafikløsning for Kildevejen, vi har en plan som indeholder en etablering af rundkørsel ved Skovgårdsvej/Kildevejen. En løsning hvor Høbjergvej og Fr.borgvej sammentænkes med en rundkørsel og der arbejdes for en dobbelt sporet rundkørsel ved Hillerødvej og Kildevejen.
 
Den kollektive trafik ønsker vi i Dansk Folkeparti ikke at spare på, vi vil arbejde på at forbedre den kollektive trafik, samtidig er det vigtigt for os at fastholde flextrafik som et alternativ til faste ruter.
 
Vi vil arbejde for en ændring af køreplanerne hos Lokalbanen, det drejer sig om ekstra aften/nat afgange. Det kræver dog et pres fra de nordsjællandske kommuner.
I Dansk Folkeparti vil vi gerne passe på naturen. Vi arbejder for at stoppe den planlagte sandfodring af nordkysten, men at kystsikring foregår med bl.a. stenrev, bølgebrydere og skråningsbeskyttelse.
 
Vi er modstandere af større jorddeponier i Gribskov kommune, loven giver i dag ikke mulighed for modtager kommunen at føre kontrol. Lovgivningen er mangelfuld, derfor vil vi gå til vores bagland på Christiansborg med problemerne, indtil dette er løst ønsker vi ikke større jorddeponier.
 
 
Michael Rerup & Henrik Hedelund, Kandidater KV21