Vi er ikke Elleville

Vi er ikke Elleville

Tirsdagens udvalgsmøde i Udvikling By og Land bød bl.a. på en ansøgning om dispensationer til et meget alternativt boligprojekt i Vejby.

 

Disse dispensationer blev ikke tiltrådt, men i stedet for kom et ændringsforslag, om at der skal udarbejdes en lokalplan, som passer til Elleville-projektet. Det er kun ét år efter, at der ellers blev vedtaget en lokalplan for området.

Der må være mange ressourcer i forvaltningen, siden man kan blive ved med at lave lokalplaner, og efter kort tid lave dem om. Det er ikke vores kop te, og det er ikke noget, vi er elleville med.

Med denne type af boligformer er det hverken ældre eller unge mennesker, som projektet henvender sig til, og slet ikke når priserne er så høje, som det fremgår på projektets hjemmeside. Her kommer en bolig på mellem 40-50 kvadratmeter til at koste 6.400 kr. – 7.900 kr., og for 80-100 kvadratmeter er prisen mellem 11.800-15.000 kr.

Dertil skal smides en pose penge for et medlemskab, og et fast beløb – hvilket fremgår at projektets hjemmeside.

Dansk Folkeparti anerkender, at området er udpeget til boligformål, men vi så gerne det blev varieret, med både rækkehuse, købe eller leje, samt mindre parceller.

I Dansk Folkeparti undrer vi os over, at der hele tiden snakkes om at tiltrække nye børnefamilier til landsbyerne i Gribskov Kommune, men bag de lukkede døre besluttes projekter, som stort set ingen børnefamilier har råd til.