Vi godkender ikke den fremlagte Kommuneplan

Vi godkender ikke den fremlagte Kommuneplan.

Vi vil gerne takke de mange høringssvar til forhøring af kommuneplanen. Det er ret tydeligt at der er flere problematikker i den fremlagte kommuneplan.

Først og fremmest vil vi gerne takke de over 1000 online underskrifter der er samlet ind, til modstand for centerområdet i Gilleleje, som ønskes fjernet fra området mellem Kystvejen og Bøgebakken, dernæst også de mange høringssvar som går på centerområdet udvides til det meste af havnen, heller ikke ønskes.
Det er tydeligt at borgerne ønsker en plan for området vest for rundkørslen, gerne en dagligvarebutik. Det vil gi’ hele området et løft, og færdiggøre den sidste del af Gilleleje ud til Kystvejen.

I et andet område, Skoven 3-7, Helsinge. Her er der også fremkommet mange høringssvar, samt foretaget en underskriftsindsamling imod boligbyggerier i et af de få tilbageværende bynære naturområder i byen.
Det er heller ikke nogen hemmelighed at Dansk Folkeparti, allerede fra starten har været skeptiske over for flere områder, som ønskes inddraget til nye boligområder.

Området ved Vejby vil ikke give byen den naturlige afgrænsning. Hos Dansk Folkeparti kigger vi i stedet på om der er mindre områder der giver en naturlig afslutning, og derfor foreslår Dansk Folkeparti at andre mindre områder skal i spil.

På baggrund af alt dette vil Dansk Folkeparti fremsætte flere ændringsforslag til kommuneplanen 2021-2033 på udvalgs mødet i Udvikling by& Land.

Tak til alle de borgere som har indsendt høringssvar.