Vil Gribskov Kommune stjæle fra børn?

I 2020 besluttede et flertal i folketinget at afsætte penge til et løft af folkeskolen. I 2020 og 2021 var pengene øremærket til flere lærere.  Pengene blev fordelt til landets kommuner ud fra indbyggertal, og fra 2022 lagt oven i bloktilskuddet. Gribskov kommune har ca. 41.000 indbyggere. Derfor fik Gribskov kommune ca. 4 millioner kr. af det besluttede tilskud, til løft af Gribskov kommunes skoler. 

I stedet for at bruge alle de øremærkede penge på løft af skoleområdet, besluttede partierne bag budgettet i Gribskov kommune, at kun 2 millioner af disse skulle gives til skoleområdet. De sidste 2 millioner er således brugt til?
Ihvert fald ikke til børn. Dansk Folkeparti var ikke en del af budgetaftalen. Vi blev udelukket fra
forhandlingerne.

I Dansk Folkeparti er vi stærkt utilfredse med, at ca. halvdelen af den udmærkede, ekstra bevilling fra staten til løft af det trængte skoleområde, er brugt på andre af kommunens udgifter. 

Vi har jo set det før hvor det var penge afsat til ældreområdet, dog har vi har
fuld forståelse for at der er mange områder der trænger til løft, og at det derfor kan være fristende at flytte penge over på andre områder. Men når staten bevilger en ekstra penge til et specifikt og trængende område som børneområdet, ældreområdet osv, er det decideret usmageligt, at partierne bag budgettet vælger at bruge halvdelen af pengene på andre områder.
I det mindste kalder ingen af budgetpartierne sig for børnenes parti.

Den politiske aftale på ”borgen” om et løft af folkeskolen, er på ca. 850 millioner kr.  i 2023-2025. Her har Gribskov kun sendt 2 millioner til skolerne, ud af tilskuddet på ca. 6 mio. kr.

Det er vi i Dansk Folkeparti stærkt utilfredse med, når staten sender penge ud
til at støtte et område, bør det også bruges der.

KV21 Kandidat, Dansk Folkeparti
Michael Rerup