Vilde rabatter – må evalueres!

Vilde rabatter, biodiversitet, harmonere ikke med trafiksikkerhed. Jeg rejste selv spørgsmålet for et par år siden da forslaget blev bragt op i det daværende ”tekniske” udvalg (Udvikling by og land).

Jeg mener at vi fra næste år ikke længere skal ha’ vilde rabatter som ikke bliver slået, det skaber desværre alt for farlige situationer, og med dårlige oversigtsforhold.

Lad de lokale landmænd lave faunastriber hvis de selv ønsker dette, eller lade grund og parcelhusejerne lade sig inspirere til at etablere en vild have.

Som kommune kan vi udpege mindre grønne områder hvor vi kan lade det gro ”vildt”, men det kræver en politisk diskussion om det er den vej vi skal gå?

Jeg mener blot at de vilde rabatter nu har taget overhånd, til stor fare for trafiksikkerheden. Spørgsmålet er om det er gået alt for vidt, svaret er JA!


Brian Lyck Jørgensen (O)