DFs kamp for Øresund er lykkedes

Ved folketingsvalget i 2019 gik vi i Dansk Folkeparti til valg på at gøre Øresund til maritim nationalpark. Øresund er en unik blå perle med en utrolig biodiversitet, som bør beskyttes. Derudover har vi i årevis lokalt talt for at etablere flere stenrev i Øresund og Kattegat, da det kan styrke biodiversiteten til vands.

Vi har længe presset på for at forbedre det maritime miljø. Derfor er vi i DF glade for, at det nu på Christiansborg er lykkedes at aftale, at Øresund skal være marin nationalpark, ligesom der afsættes midler til flere stenrev, bl.a. reetablering af Hunderevet.

Vi i DF blev ikke inviteret med til forhandlingerne, og det er vi ikke helt tilfredse med. Men det er godt, at man alligevel har lyttet til det vi længe har kæmpet for – en beskyttelse af Øresund og etablering af flere stenrev.


Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester i Helsingør,
Brian Lyck Jørgensen, byrådsmedlem i Gribskov Kommune og
Morten Messerschmidt, folketingsmedlem og politisk næstformand (DF)