Musikfestivalen i Tisvilde bør flyttes

Det Tisvilde vi alle kender er væk – afløst af problemer, særligt i uge29, hvor fester er rykket ud i sommerhusområderne og ikke mindst utallige klager/anmeldelser til politiet over støj.

En stor parkeringsplads som er afspærret i mindst 10 dage – uden mulighed for at komme i nærheden af stranden samt lukning af veje i området er ikke længere til gavn for lokalsamfundet i Tisvilde. Borgerne i Gribskov flygter væk fra kommunen i uge29, det skulle gerne være omvendt, at borgerne netop gerne ville Gribskov, også i uge29.

Derfor er vores holdning at festivaler af den størrelse bør afholdes i Græsted på netop eventpladsen, derfor foreslår Dansk Folkeparti at den nuværende form af Musik i Lejet bør ændre i max antal deltagere, samt en mindre pladsbenyttelse af den store p-plads, således at hverdag turismen og kan benytte området på fornuftigvis, og hvis bestyrelsen i MIL (Musik i Lejet) ikke ønsker dette, så foreslår DF Gribskov, at MIL arrangementet flyttes til eventpladsen i Græsted.

Derfor vil vi i de kommende budgetforhandlinger politisk arbejde på at eventpladsen i Græsted bør ændres i rammerne således at pladsen opnår fornuftig standard, herunder toiletfaciliteter m.m. til afvikling af kommende større arrangementer i Gribskov Kommune – på den måde kan festivalens bestyrelse og Gribskov Kommune allerede nu begynde arbejdet og dialogen omkring flytningen.

Med en festival i Græsted sikres en langt bedre trafik afvikling, offentlig transport lige til døren (præcis som i Tisvilde), og store arealer til telt-område.

I Dansk Folkeparti ser vi frem til evalueringen af dette års festival hvor vi ønsker at få afklaret flere ting, herunder brugen af kommunale bygninger i forbindelse med festivalen, sikkerheden og ikke mindst lukning og brug af øvrige veje i området.